آدرس :

شیراز _ خیابان قاآنی شمالی _ نبش کوچه ۱۶ _مجتمع مشیریه فروشگاه ایمن تصویر

 

شماره تماس :

۳۲۳۶۲۹۳۸_۰۷۱     ۳۲۳۶۲۹۳۷_۰۷۱

۳۲۳۳۱۰۶۵ _۰۷۱    ۳۲۳۳۱۰۶۲_۰۷۱